Najwiekszy sklep internetowy z kamieniami do pizzy, bezpieczna wysyłka kamieni do pizzy, gdzie kupić kamień do pizzy stacjonarnie, kamień do pizzy na prezent, prezent dla kucharza, prezent dla mamy, prezent dla taty, prezent imieninowy, prezent na urodziny, markowy kamień do pizzy

Regulamin

wysyłka kamienia do pizzy, reklamacje i gwarancje na kamien do pizzy,  skalep kamien do pizzy

 

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego kamiendowypieku.pl

 

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.Sklep internetowy kamiendowypieku.pl prowadzony jest przez przedsiębiorstwo DomowePasje Krystyna Mierzwa Trzebownisko 280; 36-001 Trzebownisko wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki , NIP 8131504917.

2.Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§2 DEFINICJE

1.Konsument– Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu kamiendowypieku.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.Przedsiębiorca – Domowepasje Krystyna Mierzwa wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki,

nr , NIP 8131504917 .

3.Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem http://kamiendowypieku.pl

 

§3 KONTAKT

1.Adres przedsiębiorstwa: DomowePasje ; 36-001 Trzebownisko 280

2.Adres poczty elektronicznej: kamiendowypieku@gmail.com

3.Numer telefonu: +48 792940159

4.Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

 

§4 INFORMACJE WSTĘPNE

1.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Prowadzimy sprzedaż ryczałtową nie wystawiamy faktury VAT.  

2.Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

3.Sklep kamiendowypieku.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, w szczególności kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta.

4.Użytkownik zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe ewentualne potwierdzenie zamówienia i kontakt w sprawie złożonego zamówienia. Zamówienie z nieprawidłowo wypełnionymi formularzami nie będą realizowane.

5. Tolerancje wykonania kamieni:

a) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: +/- 2,5%

b) Uszkodzenia naroży: Uszkodzenia w jednej osi <15mm suma wszystkich osi ,45mm ( uszkodzenia poniżej 5mm nie sa uważane za wadę, moga wystęopwać dowolnie)

c) Uszkodzenia krawędzi: głębokość <10mm, długość 1/6 najdłuższego wymiaru( głębokości uszkodzeń poniżej 5mm nie sa uważane za wadę, moga wystęopwać dowolnie)

d) Dopuszczalne pęknięcia: Pęknięcia o długości do 30mm nie przechodzące na wskroś kamienia sa dopuszczalne.

e) Wichrowatość: 0,9% długości przekątnej.

f) Wytopy: średniaca <10mm

g)Odgniecenia przekątna <40mm

 

§5 WYSYŁKA TOWARU

 Kupujący bezpośrednio w naszym sklepie, automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą kurierską realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego.

 

§6 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

2.Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

a. elektronicznie karta płatnicza / kredytowa za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

b) za pobraniem ( przy zamówieniach telefonicznych lub e-mail)

3.Kosztami przesyłki obciążany jest zamawiający. Koszt wysyłki są opisane w sklepie.

4.Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

5.Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie 1-5dni roboczych. Paczki wysyłamy od Poniedziałku do Piątku. W przypadku dłuższego terminu wysyłki Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o opóźnieniu. Czas oczekiwania na przesyłkę kurierską to 1-7dni robocze.

6.Towar wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich (w tym przesyłka typu „Paczkomaty”).

7.W chwili doręczenia paczki Konsument zobowiązany jest sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi i niezwłocznie skontaktować się ze sklepem.

8.Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

9.Konsument może anulować zamówienie bez konsekwencji prawnych, o ile paczka nie została wysłana. Anulowanie można dokonać telefonicznie lub mailowo. W przypadku anulacji mailowej prosimy w tytule maila o wpis „Anulowanie zamówienia nr …. -Pilne”.

 

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.

4.Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.Skutki odstąpienia od umowy:

a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;

b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru;

d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

 

§8 REKLAMACJA i GWARANCJA

1.Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

3.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.

4.Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

5.Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

6.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.

7.W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

 

§9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

 

§10 DANE OSOBOWE

1.Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą tylko w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę zgodnie z RODO.

2.Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

3.Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2.Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

Poniżej stronie znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument

3. Kupujący zawirając umowę kupna zaświadcza zapznanie się z warunkami reklamacji https://kamiendowypieku.pl/reklamacje

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane Przedsiębiorcy

 

 

 

2. Dane Konsumenta: a. Imię i nazwisko Konsumenta: ____________________________________

b. Adres Konsumenta: _________________________________________________

3. Dane transakcji:

a. Data zakupu (dzień-miesiąc-rok): ____-____-________

b. Data odbioru (dzień-miesiąc-rok): ____-____-________

c. Dowód zakupu (rodzaj i numer): _________________

d. Zakupione towary: I._________________________________________________________________

II. _________________________________________________________________

III. _________________________________________________________________

IV. _________________________________________________________________

V. _________________________________________________________________

4. Oświadczenie Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość, dotyczącej transakcji o wymienionych wyżej parametrach i zobowiązuję się do zwrotu wszystkich towaru(-ów) w stanie niezmienionym pod adres wskazany przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 

……………………………………………

Data i podpis

sklep@kamiendowypieku.pl

+48 792 940 159

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

Dostawa

Zwroty i reklamacje

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.